Insight and Analysis

Increased insight

Insights for better decisions

Insight and good reports are crucial to running energy companies in the best possible way . Utility Cloud compiles data from all relevant sources and structures them so that they can be easily understood in tools that users are familiar with. Regulatory reports are included as standard.

Beslutningsstøtte

Datadrevet virksomhet

Mange virksomheter opplever at det er utfordrende å utnytte data til beslutningsstøtte. Skybaserte datavarehus eller dataplattformer sammenstiller store datavolum fra ulike kilder. Utility Cloud strukturerer og pusher datastrømmer til ditt datavarehus for å gi brukervennlige analyser og innsikt i virksomheten.